REGULAMIN PORADNI


Porada online nigdy nie zastępuje realnej wizyty u Psychologa czy Psychoterapeuty. Poradnia Online służy wsparciem i pomocą w poszukiwaniu dalszej drogi rozwoju lub leczenia.

1. Osoba wysyłająca list ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Poradni. Wysłanie wiadomości e-mail do psychologa udzielającego porad w Poradni traktuje się jako jego akceptację.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informujemy, że dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji kontaktu ze specjalistą lub psychologiem i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Jesteśmy profesjonalistami i zgodnie z etyką zawodową listy przesłane są tylko do naszego wglądu.

4. Odpisujemy do osób piszących po imieniu lub , jeżeli to nie odpowiada prosimy o zwrócenie na to uwagi.

5. Jesteśmy profesjonalistami i zgodnie z etyką zawodową listy przesłane są tylko do naszego wglądu.

5. Z uwagi na to, iż nie mamy bezpośredniego, realnego kontaktu z osobą piszącą, odnosimy się wyłącznie do treści maila, który otrzymujemy.

6. Odpowiedzi na listy wysyłamy wyłącznie na adres mailowy z którego on przyszedł.

7. Specjalista bądź psycholog odpowiadający na e-mail nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikające z przyczyn technicznych.

8.  Jeśli problem osoby korzystającej z Poradni zostanie uznany za zbyt poważny, a pomoc drogą mailową za niewystarczającą, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia tego typu pomocy i zaproponowania innych możliwości lub podania odpowiednich kontaktów.

9. Osoby zgłaszające myśli samobójcze powinny w trybie pilnym skontaktować się z najbliższą izbą szpitalną.

10. Odpowiadamy na e-maila tylko raz , nie prowadzimy korespondencji dłuższej niż 2 e-mail`e .
 
11.. Pracownicy Poradni nie prowadzą terapii drogą mailową.

12. W przypadku nie dostosowania typu problemu do specjalności psychologa czas odpowiedzi może ulec przedłużeniu.
Wynika to z konieczności przekazania wiadomości innemu specjaliście zajmującemu się daną dziedziną.
Kreator www - przetestuj za darmo